Charizma ir misija

Šventosios Šeimos seserų vienuolijos

charizma: paprastumas ir šeimyniškumas,

misija: kurti šeimos aplinką

 

TEOLOGINIS CHARIZMOS ATSKLEIDIMAS

                  „Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas” (Jn 3, 17). Kristus, Tėvo siunčiamas, atėjo į šeimą, kurią gaubė paprastumas, tarpusavio pagarba ir supratimas.

                  Mes irgi ne vien savo noru, bet dangaus Tėvo pakviestos, atėjome į šią bendruomenę, kurioje norime kurti panašią kaip Šventojoje Šeimoje atmosferą. Po to turime išspinduliuoti ją į pasaulį. Tai mūsų misija. Ją vykdysime ištikimai sekdamos Jėzaus pėdomis, kuris pradėjęs savo kelią paprastais patarnavimais, klusnumu savo Motinai Marijai ir Globėjui Juozapui šeimoje, pasiruošė tobulos meilės veiksmui – kančiai ir mirčiai ant kryžiaus dėl mūsų Išganymo.

                  Jis mums paliko žodžius kaip testamentą: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje!” (Jn 15, 9) Taigi esame raginamos mokytis Jo meilės kelio, kuris veda per kryžių į Išganymą.

                  Visa tai atsispindi mūsų šūkyje – „Meilė ir Išganymas”.