Suaugusiųjų ruošimas sakramentams

Sau 17 2018 18:00

Kviečiame visus suaugusius (nuo 18 m.),

kurie nori ruoštis Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentams arba tiesiog pagilinti tikėjimo žinias į Katechumenato principais paremtą kursą.

 Norint dalyvauti šiame kurse, reikia turėti klebono siuntimą.

Susitikimai vyks kartą per savaitę (trečiadieniais nuo 18 iki 20 val.) iki Šv. Velykų.

Pirmas susitikimas vyks sausio 17 d. (registracija iki sausio 15 d.)

Susitikimų vieta - Šventosios Šeimos vienuolijos seserų namai (Alyvų g. 9, Marijampolė).

 Susitikimus veda Šventosios Šeimos vienuolijos seserys.

Registracija ir informacija:

ses. Inga, tel. nr. +370 622 83988 arba

el. paštas: gilinktikejima@gmail.com