Marijampolės Jaunųjų Misionierių akcija: „Padėkime misijai Filipinuose“

Kas: Marijampolėje, Šventosios Šeimos namuose (Šventosios Šeimos seserų kongregacija), praėjusį rudenį susibūrė keli vaikai ir nusprendė būti Jaunaisiais misionieriais (facebook: jaunieji misionieriai – prisijunk). Taip sugalvojome, nes vasaros pradžioje vyko smagi stovykla, o per metus nenorėjome išbarstyti viso to, ką gero su Dievu buvome patyrę.

Pradžia: sausio mėnesį supratome, kad nuobodu būti misionieriais be misijos. Virtualiai apžiūrėjome Filipinus ir tenai „radome“ Tiberiados bendruomenės misiją, į kurią nuo vasario vyko tarnauti pažįstamų pažįstama Viktorija Čirvinskaitė. Ir ką darysime? Susisiekėme su Viktorija Skypu ir visi pasikalbėjome apie tą misiją. Misija įsikūrė Sapang , ~5 tūkst. gyventojų turinčiame skurdžiame žvejų kaimelyje, Talimo saloje (netoli Manilos). Misionieriai, be to, kad gyvai liudija Jėzų ir tiesiog myli visus, kuriuos Dievas siunčia, vykdo 3 pagrindines veiklas: rūpinasi ligonių sveikata – jie įkūrė ambulatoriją, kurioje ir dirba Viktorija, nes ji yra medikė; turi bambukų dirbtuvėlę, kurioje moko vietinius gyventojus amato ir ruošia studijoms gabius, bet neturtingus vaikus ir ieško jiems stipendijų.

Planavimas: visi pasiėmėme pluoštą lapų, sugulėme ant grindų ir surašėme, ką norime daryti likusius susitikimus iki Velykų. AKCIJĄ!!! Mes norėjome, kad nebūtų nuobodu būti misionieriais, norėjome papasakoti apie Filipinus daugeliui žmonių – nes gal kam ir skaniau valgyti iš ryto sumuštinį, kai žinai, kad toli toli yra vaikai, kurie valgo TIK ryžius ir TIK 2 kartus per dieną, nes daugiau NETURI. Ir dar, kad gali ir nevalgyti saldainių, traškučių ir kitų nebūtinų dalykų ir pasidalinti su filipiniečiais savo pinigais. Apimti entuziazmo sugalvojome, kad norime nufilmuoti filmuką, jog tie, kuriems nespėsime gyvai papasakoti apie mūsų akciją,  galėtų per internetą apie ją sužinoti. Tada nutarėme padaryti DAUG taupyklių ir išdalinti visiems žmonėms, kad į jas dėtų sutaupytus per gavėnią pinigus. Na, o paskui viską surinkti ir nusiųsti į tą misiją.

Veiksmas: Pirmiausiai ėmėmės taupyklių, gaminome jas net 3 susitikimus, kurie truko daug ilgiau nei įprastai. Dievas mums atsiuntė operatorių Vaidą, kuris nufilmavo ir sumontavo mūsų akcijos filmuką (https://www.youtube.com/watch?v=wcdk2LZnbYc), kuris Youtube jau peržiūrėtas daugiau nei 400 kartų (būtinai pažiūrėkit). Pirmąjį gavėnios sekmadienį savo akciją pristatėme Marijampolės arkangelo Mykolo bažnyčioje, kitą sekmadienį – Kauno arkangelo Mykolo Įgulos bažnyčioje, dar kitą sekmadienį – Marijampolės Jono Pauliaus II koplyčioje, tada – Trečiojo amžiaus universitete, po to – Marijampolės Švč. M. Marijos globos namuose, dar vėliau – Marijampolės kolegijoje. Buvome net pas vyskupą Rimantą Norvilą – jis mums parodė nuotraukas iš Filipinuose vykusio Eucharistinio kongreso, pavaišino, prisidėjo prie mūsų akcijos, o mes jam padovanojome Martynos nupieštą Prisikėlimo paveikslą.

Dar vaikai visiems savo pažįstamiems mokyklose, klasėse, Šventosios Šeimos namuose ir visur, kur tik keliavo, pasakojo apie šią akciją ir rinko aukas. Pristatydami Filipinų misiją mes pasakojome apie situaciją, kaip ten yra, ką veikia misionieriai, pasakojome ir apie Jėzų, kad jis yra pirmasis misionierius, kuris atėjo pas mus – todėl ir mes turime eiti ir padėti tiems, kuriems galime. Visi susitikimai atnešdavo daug džiaugsmo, o per juos vis išdalindavome taupyklių arba tiesiog surinkdavome paramą. Iš viso pagaminome apie 60 taupyklių.

Rezultatai: Per Atvelykį Marijampolės arkangelo Mykolo bažnyčioje šventose Mišiose vaikams meldėmės už visus aukotojus ir surinkome taupykles. Iš viso sugrįžo apie 40... ir nė vienos tuščios!!! Visiems prisidėjusiems prie akcijos padovanojome iš tos misijos atvežtus bambukinius kryželius.

Džiaugsmingai šventėme akcijos pabaigtuves ir vaikštinėjome po Marijampolės parduotuves keisdami pinigus iš monetų į banknotus. Prikeitėm ir išsiuntėme 1900 eurų: kiek trūko – pridėjome, kad suma būtų apvali.

O svarbiausia! Mes buvome nuostabiai laimingi per akcijos laiką ir kiekvieną kartą patirdavome daug džiaugsmo, nes VAIKAI gali daug. Tikrai nebuvo nuobodu, per susitikimus mums net trūkdavo laiko žaidimams, nes reikėdavo arba eiti kalbėti apie akciją, arba ką nors ruošti! Mes papasakojome daugeliui žmonių apie šią misiją Filipinuose: su tais, kurie matė filmuką, jų galėtų būti apie 3000, o gal ir daugiau (nes žinome, kad mums padėjo kai kurios tikybos mokytojos, rodydamos filmuką pamokose, be to, jis rodytas ir per televiziją).

Dabar laukiame naujienų iš misijos ir Viktorijos, kuri mums žadėjo džiovintų mangų parvežti, nes ten jų daug auga.

Daugiau nuotraukų

Vaikai apie akciją:

- labai nuostabu, kad mes tik vaikai ir galėjome daryti tokią akciją, surinkti pinigus, kurie išgelbės žmonių gyvybes Filipinuose! Ir Dievas visada buvo su mumis!

- Kai pirmą kartą kalbėjau drebėjo kojos, rankos ir širdis, o paskui pasidarė visai smagu visiems pasakoti apie mūsų akciją!

- Labai smagu buvo daryti taupykles: kirpti, klijuoti, spalvinti (pažiūrėkite filmuką).

- Mane pirmą kartą filmavo, - jaučiausi lyg pagrindinis veikėjas. Paskui pradėjo pažinti gatvėje, mokykloje: „Ei, jūs iš to filmuko“.

- Mūsų tikybos mokytoja, kai pamatė tą filmuką, tai rodė per visas pamokas. Ir dar mus rodė per Marijampolės televiziją.

- Mane kartą susistabdė pagyvenusi moteris ir sako: „Jaunuoli, sustok! Mačiau jūsų akciją per žinias. Jūs tikri šaunuoliai, taip ir toliau darykit ir pasakyk visiems tiems vaikams, kad jūs šaunuoliai.“

- Būreliuose ir mokykloje visi dabar žino, kad einu į bažnyčią, kai kurie juokiasi dėl to, kiti sako, kad nekelčiau „tokių nesąmonių“ į feisbuką, kiti pritaria. Kartais būna labai nemalonu, bet, taip, aš esu misionierė – nesigailiu.

- išmokome pagaminti sulankstomą „laminuotą“ plakatą, kurį paskui buvo patogu nešiotis ir jis jau daugiau nebesusiraukšlėjo sulijęs.

- senelių namuose labai patiko bendrauti su seneliais, jie mus pamatę tarsi atgijo.

Palinkėjimas: būk ir tu jaunasis misionierius: kasdien su visais pasaulio jaunaisiais misionieriais melskis vieną „Sveika, Marija“ už visus pasaulio vaikus; susirask kelis draugus ir kokį suaugusį ir daryk nuostabius darbus dėl Viešpaties; paskui pasidalink kaip sekasi mūsų facebook puslapyje ir atvažiuok į stovyklą Marijampolėje. VISO PASAULIO VAIKAI YRA DRAUGAI!

Ses. Fausta Palaimaitė SF , Tomas, Matas, Benediktas, Martyna, Matas (kitas), Aresta, Austėja ir Jėzus (svarbiausias visada eina procesijos gale).