Maldos, studijų ir bendrystės savaitė ,,Po Figmedžiu su Mergele Marija“

2016 m. birželio 24 d. – liepos 1 d.  Šventosios Šeimos bendruomenės nariai ir draugai vėl  sugužėjo į Šventosios Šeimos seserų vienuolyną, kuriame vyko maldos, studijų ir bendrystės savaitė ,,Po Figmedžiu“.

     Ši savaitė prasidėjo malda, pietumis ir s. Faustos mokymu, kuris kvietė mus kiekvieną tyloje apgalvoti, kokie mes ateiname pas Jėzų, ko prašome, ko bijome, kam esame pasiryžę, už ką dėkojame. Po šv. Mišių lauke žaidėme susipažinimo žaidimus, dalinomės grupelėse apie dienos įspūdžius.

    Visos savaitės rytai prasidėdavo tyloje su rytine malda, pusryčiais, su dviem mokymais ir dviem asmeniniais mąstymais tyloje. Visus vakarus baigdavome vakarine malda. Mokymai vyko dviem grupėmis. Turintiems asmeninės maldos su Dievo žodžiu patirtį mokymus vedė s. Fausta, o norintiems šios patirties įgyti – s. Benedikta. Po pietų vykdavo pasidalinimai grupelėse, dalindavomės, ką Dievas prakalbėdavo per mokymus bei tylos laiką.

      Figmedis šiais metais buvo ypatingas ir kitoks nei kitais kartais, nes visą šį gražų laiką mus lydėjo Mergelė Marija. Mes gilinomės į Jos gyvenimą, į Jos santykį su Jėzumi ir besąlygišką pasitikėjimą Dievu bei sekimą Juo visose situacijose. Kaip sesuo Fausta sakė: ,,Marija tikėjo, bet nesuprato. Mes suprantame, bet netikime.“ Mes kvietėme Mariją ateiti į mūsų dvasinius namus, prašėme suteikti mums nuolankumo bei klusnumo vykdant Dievo valią bei sekant Jį, troškome, kad Ji būtų mūsų Valdovė, mūsų Karalienė. Supratome, kad be Mergelės Marijos eidami Dievo link, esame našlaičiai. Daugeliui tai buvo nauja bei gilesnė pažintis su Marija, kvietėme Ją kurti su mumis santykį.

     Šeštadienio vakarą vyko šlovinimo ir sutaikinimo vakaras Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje. Galėjome švęsti Sutaikinimo sakramentą ar tiesiog pasikalbėti su kunigu, taip pat buvo meldžiamasi užtarimo malda, vyko šlovinimas. Buvo ypatingas vakaras, kai galėjome susitaikyti su Dievu, būti apglėbti Jo meilės. Taip pat naktį turėjome naktinę adoraciją Šventosios Šeimos namų koplyčioje.

Sekmadienio diena buvo labai svarbi visiems dalyviams, bet ypač bendruomenės nariams. Net 21-as bendruomenės narys davė pažadą vienerius metus sekti Jėzumi Šventosios Šeimos bendruomenėje. Iki šventųjų Mišių vyko narių pasiruošimas pažadui. Tuo metu bendruomenės nariai ruošėsi šventei, kuri buvo po Mišių: rengė vaišes, dengė stalus, pūtė balionus. Ši šventė buvo dvigubai džiaugsminga, nes bendruomenės narių Viktorijos bei Vykinto sūnus Jonas Kristupas tapo krikščioniu – buvo pakrikštytas. Patyrėme labai daug džiaugsmo!

Pirmadienį po pietų susiruošėme į tarnystę. Vaikinai ir s. Fausta ėjo į Marijampolės pataisos namus, o s. Benedikta su merginomis lankė senelius Marijampolės ligoninėje. Buvo tikrai gera švęsti šv. Mišias su šiais žmonėmis, su jais bendrauti, klausytis jų išgyvenimų bei pasakoti jiems apie Kristų bei jo beribę meilę. Ši tarnystė buvo svarbi ne tik žmonėms, pas kuriuos ėjome, bet ir mums patiems. Vieniems tai teikė daug džiaugsmo, buvo įdomu bendrauti su visuomenės atskirtais žmonėmis, kai kuriuos Dievas gydė ir laisvino per jų susivaržymą, nemokėjimą bei baimę užmegzti pokalbį.

Antradienį 12 val. pas mus viešėjo Vilkaviškio vyskupas J. E. Rimantas Norvila, kuris vadovavo šv. Mišioms vienuolyno koplytėlėje, po kurių kartu pietavome. Vėliau vyko veiklų pristatymas, bendruomenės nariai dalinosi savo tarnystės veiklomis, teigiamais bei neigiamais šių veiklų aspektais. Trečiadienį keliavome į vaikų globos namus Alvite ir Avikiluose . Ten žaidėme kartu, pasakojome vaikams istorijas iš Biblijos apie Dievo meilę. Tai buvo bendrystės laikas, kuris išties atgaivino tiek juos, tiek mus pačius. Vakare vyko trijų bendruomenės narių (Gabijos, Gabrielės ir Manto) šlovinimo koncertas parke. Jie giedojo savo sukurtas giesmes. Ketvirtadienį po pietų bendruomenės nariai aptarė kalendorių. Jie planavo ateinančių metų renginius, skirstėsi darbus. Tuo metu bendruomenės draugai su s. Benedikta kalbėjo apie sveiką laiko planavimą ir brandų žmogų bei jo bruožus. Penktadienį tvarkėmės ir Gailestingumo vainikėliu pabaigėme savaitę ,,Po figmedžiu“.

                                                                                                          Elija Lukošiūtė

Nuotraukos