Parama

Galite mus paremti

         Džiaugiamės galėdamos darbuotis mūsų Įkūrėjos statytame name Marijampolėje, o taip pat ir kituose Lietuvos miestuose.

         Jei norite ir galite paremti mūsų vykdomas veiklas, auką reikėtų pervesti į sąskaitą  Nr. LT48 7300 0100 0226 3075, AB bankas “Swedbankas”, kodas 73000, gavėjas Šventosios Šeimos seserų kongregacija, gavėjo kodas 192069063

Nuoširdžiai dėkojame ir palydime malda visus gera darančius:)

        

Surinktas turinys